Axa prioritară 9


Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Potenţiali beneficiari: Parteneriate (grup de acțiune locală) între: reprezentanţi ai autorității publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție

In data de 24 iulie 2018, s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2018/9/9.1/1/BI, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise prin mail, la adresa regio@mdrap.ro, până în data de 8 august 2018.