Axa prioritară 9


Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Potenţiali beneficiari: Parteneriate (grup de acțiune locală) între: reprezentanţi ai autorității publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție

Data lansării cererii de proiecte: 22.10.2019;
Data şi ora de începere a depunerii de proiecte: 23.10.2019, ora 10.00;
Data şi ora de închidere a depunerii de proiecte: 31.12.2021, ora 10.00

NOU! Ordinul 1897/16.12.2021

>>>NOU<<< Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman a publicat versiunea actualizată a Ghidului pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala – document destinat Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), înființate la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, Etapa a III-a a Mecanismului DLRC, în vederea implementării corecte a mecanismului DLRC - septembrie 2021

>>>Procedura internă pentru aprobarea modificării Strategiilor de Dezvoltare Locală - iunie 2021

>>>Anexa 8 - Formular de solicitare a modificărilor SDL

 

 

NOU! Corrigendum nr. 2 aprobat prin Ordinul MLPDA nr. 4078 din 11.11.2020
Ordinul nr.4078 din 11.11.2020
Sinteza modificărilor în cadrul Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului

 

Procedura internă pentru aprobarea modificării Strategiilor de Dezvoltare Locală - aprilie 2020

Ghidul solicitantului - Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) – CORRIGENDUM NR. 1 din 2 aprilie 2020
Sinteza modificărilor - Corrigendum nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru PI 9.1 - CLLD (DLRC) - 2 aprilie 2020 
Ordinul MLPDA nr. 1387 din 2 aprilie 2020

Ghidul specific – varianta finala- pentru APELURILE DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI ȘI POR/2019/9/9.1/1/ÎNTREPRINDERI. Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investiții 9.1, pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman – POCU- 2014-2020.

Ordin 2587 din 2019 - Schema de minimis AP9

Ordin 2953 din 22.10.2019

Ordin Orientari CLLD aprobat MFE MDRAP 2019

Orientari GAL etapa_III CLLD 2019 publicate

 

In data de 24 iulie 2018, s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2018/9/9.1/1/BI, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise prin mail, la adresa regio@mdrap.ro, până în data de 8 august 2018.