Conferinta de presa - 20 noiembrie 2017


În data de 20 noiembrie 2017, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti–Ilfov (ADR BI) a organizat o conferinta de presa cu ocazia evenimentului de informare REGIO privind Prioritatea de investiții 10.1 - Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.3 - Creșterea relevanței  învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.