Înființare infrastructură școlară în comuna Corbeanca din județul Ilfov


A fost semnat contractul de finanțare pentru construcția și dotarea unei școli în Comuna Corbeanca, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectivul specific: 10.1b - "– Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului."

Proiectul are în vedere construirea unei clădiri noi în vederea înființării școlii generale din comuna Corbeanca, județul Ilfov, dotarea cu echipamente educaționale și utilizarea eficientă a energiei și gestionarea inteligentă a acesteia (prin instalarea unui sistem de iluminat pe bază de tehnologie LED, precum și a unui sistem fotovoltaic).

Principalul rezultat asteptat vizează realizarea condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea gradului de participare a populației în învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

Se estimează că aproximativ 1000 de copii vor fi beneficiari direcți ai implementării acestui proiect. Valoarea finanțării nerambursabile este de 35.152.187,12 lei.

Detalii: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/infiintare-infrastructura-scolar%C4%83-in-comuna-corbeanca-judetul-ilfov/

 

Mai multe detalii si lista completa a proiectelor semnate pe POR 2014-2020 gasiti aici: http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/.

Puteti localiza proiectele in regiune, cu ajutorul hartii proiectelor POR 2014-2020: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/