Alte două contracte de finanțare pentru reabilitarea construcțiilor și instalațiilor unor clădiri publice din București


S-au semnat contractele de finanțare pentru două proiecte de reabilitare și modernizare a unor clădiri publice, în vederea creșterii eficienței energetice a acestora, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea B - "Clădiri publice".

Inspectoratul General pentru Imigrări va derula un proiect menit să crească performanța energetică a imobilului Centrului regional de cazare și proceduri pentru solicitanții de azil din București, prin reabilitare termică și modernizarea instalațiilor aferente. Se estimează că, în urma implementării proiectului, se vor reduce la o treime indicele de emisii echivalente CO2 și consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile). Valoarea finanțării nerambursabile este de 2.083.665,83 lei. Detalii

Corpurile C1 și C2 ale Spitalului Clinic de Urgență Sf. Ioan din București vor fi reabilitate în scopul asigurării unei gestionări inteligente a energiei și a creșterii eficienței energetice. Obiectivul inițiatorilor proiectului este de a scădea cu două treimi emisia gazelor cu efect de seră și cu aproape 75% consumul anual de energie primară. Membrii comunității locale vor fi beneficiarii indirecți ai reducerii acestor parametri. Detalii

 

Mai multe detalii si lista completa a proiectelor semnate pe POR 2014-2020 gasiti aici: http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/.

Puteti localiza proiectele in regiune, cu ajutorul hartii proiectelor POR 2014-2020: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/