Apel destinat proiectelor nefinalizate ce vizeaza investitii in patrimoniul natural si cultural


MDRAP a publicat Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente Axei prioritare 5 - "Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural", Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, APEL DE PROIECTE POR/2018/5/5.1/BI/proiecte nefinalizate, care este valabil pentru proiecte ce urmează a fi implementate în regiunea București-Ilfov, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS. Depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 14.05.2018, ora 12.00. Cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 16.07.2018, ora 12.00.

Apelul este de tip non competitiv, având la bază principiul „primul venit – primul servit”, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Ghidul solicitantului - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR , P.I. 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural - apel pentru proiecte nefinalizate

Ordin nr. 4710 din 3 mai 2018