Consultare publică pentru Ghidul specific aferent Priorității de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)


In data de 24 iulie 2018, s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2018/9/9.1/1/BI, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2018/9/9.1/1/BI, referitoare la specificitatea proiectelor, documentele solicitate, criteriile de verificare, o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise prin mail, la adresa regio@mdrap.ro, până în data de 8 august 2018.