Consultare publica - Ghidul specific - Prioritatea de Investitii 10.1


AM POR a publicat în data de 25 aprilie 2017, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 10 - "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise până la data de 16 mai 2017, la adresa de e-mail regio@mdrap.ro.

Ghid specific 10.1 A - consultare publica 25.04.2017