Corrigendum 3 la Ghidul specific pentru iluminatul public


Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat și completat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public, în cadrul REGIO – Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Ordinul MDRAP 5456 /13.08.2018
Sinteza modificărilor
Ghid 3.1C – Iluminat Public – Corrigendum nr. 3