Doua contracte semnate pentru construcția unor grădinițe din comuna Cernica


S-au semnat contractele de finanțare pentru două proiecte de construcție a unor unități de învățământ preșcolar, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectivul specific: 10.1a - "Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului."

Beneficiarul ambelor proiecte este Unitatea Administrativă Locală Cernica.

Astfel, în satul Căldăraru, va fi construită o grădiniță nouă, care va prelua un numar de 60 de preșcolari noi, fapt care va contribui la îmbunătățirea procesului educativ la nivel preșcolar. Se creează, astfel, premisele creșterii gradului de participare a copiilor în sistemul educațional, în special pentru persoanele cu risc crescut de abandon școlar. Valoarea finanțării nerambursabile este de 2,108,960.00 lei.

Detalii: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/realizare-si-dotare-gradinita-sat-caldararu-comuna-cernica-judetul-ilfov/

De asemenea, autoritățile din Cernica au în vedere înființarea unei grădinițe în satul Poșta, tot cu o capacitate de 60 de preșcolari. Obiectivele proiectului sunt realizarea propriu-zisă a clădirii care va găzdui grădinița, precum și dotarea și crearea de facilități pentru copii, cadre didactice și personal auxiliar. Contribuția nerambursabilă de la FEDR și bugetul național este de 2.108.960,00 lei.

Detalii: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/imbunatatirea-infrastructurii-educationale-prin-realizare-si-echipare-gradinita-in-comuna-cernica-sat-posta-judetul-ilfov/

Mai multe detalii si lista completa a proiectelor semnate pe POR 2014-2020 gasiti aici: http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/.

Puteti localiza proiectele in regiune, cu ajutorul hartii proiectelor POR 2014-2020: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/