Finantare REGIO pentru modernizarea scolii gimnaziale speciale "Constantin Paunescu"


În data de 2 martie 2021, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul "Modernizarea unității de învățământ Școala gimnazială specială Constantin Păunescu", care va fi implementat în sectorul 6 al Municipiului București. Proiectul este finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectivul Specific 10.1b "Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învățământului obligatoriu".

Proiectul are ca obiective crearea unei infrastructuri școlare moderne (echipamente IT și educaționale, precum și mobilier), care să asigure desfășurarea unui proces didactic de calitate, dezvoltarea de măsuri eficiente și adecvate în vederea asigurării accesului și respectării autonomiei individuale a persoanelor cu dizabilități, precum și reducerea costurilor cu energia termică prin îmbunătățirea clasei energetice a clădirilor. Se estimează că 252 de elevi și 126 de membri ai personalului didactic și nedidactic vor fi beneficiari direcți ai acestor îmbunătățiri.

Bugetul proiectului este de 10.237.427,43 lei, din care 5.113.542,23 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management POR.

Mai multe detalii: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/modernizarea-unitatii-de-invatamant-scoala-gimnaziala-speciala-constantin-paunescu/

 

Mai multe informaţii si lista completa a proiectelor semnate pe POR 2014-2020 găsiți aici: http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/.

Puteți localiza proiectele in regiune, cu ajutorul hărții proiectelor POR 2014-2020: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/