Ghidul solicitantului pentru Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)


AM POR a publicat varianta finala a Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/BI, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi se adresează beneficiarilor eligibili pentru PROIECTELE aferente celor 37 de Strategii de Dezvoltare Locală, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, conform listei http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/393/rezultatul-final-al-procesului-de-evaluare-%C8%99i-selec%C8%9Bie-a-strategiilor-de-dezvoltare-local%C4%83-destinate-comunit%C4%83%C8%9Bilor-marginalizate-urbane.

Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS.

Depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 23.10.2019, ora 10.00.

Pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/BI, cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 31 decembrie 2021, ora 10.00.

Ghid specific 22.10.2019

Ordin 2587 din 2019 - Schema de minimis AP9

Ordin 2953 din 22.10.2019

Ordin Orientari CLLD aprobat MFE MDRAP 2019

Orientari GAL etapa_III CLLD 2019 publicate