Grădiniță cu program prelungit în orașul Măgurele


În data de 16 decembrie 2020, a fost semnat un contractul de finanțare pentru construcția în orașul Măgurele a unei unități de învățământ preșcolar cu program prelungit cu o capacitate de 80 de locuri. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectivul specific: 10.1a - "Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului."

Solicitantul finanțării, UAT Oraș Măgurele, are ca obiective, printre altele, creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, adecvarea infrastructurii educaționale în vederea construirii de abilități sociale și creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

Bugetul proiectului este de 3.523.621,19 lei, din care 2.812.182,93 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management POR.

Detalii: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/construire-gradinita-cu-program-prelungit/

Mai multe informaţii si lista completa a proiectelor semnate pe POR 2014-2020 găsiți aici: http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/.

Puteți localiza proiectele in regiune, cu ajutorul hărții proiectelor POR 2014-2020: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/