Liceul Tehnologic "Vintila Bratianu" va fi reabilitat si modernizat cu fonduri REGIO


A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul "Reabilitare, modernizare, consolidare clădire Școala Veche - Liceul Tehnologic Vintilă Brătianu, Corp 15", care urmează a fi implementat în comuna Dragomirești-Vale. Proiectul este finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectivul Specific 10.2 "Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii".

Beneficiarul are ca obiective modernizarea și reabilitarea Liceului Tehnologic "Vintilă Brătianu", creșterea gradului de participare la învățământul tehnic și reducerea ratei abandonului școlar prin oferirea unor condiții moderne de studiu, creșterea siguranței elevilor, a cadrelor didactice și a personalului auxiliar, dar și protejarea mediului înconjurător prin implementarea unei infrastructuri de colectare selectivă a deșeurilor.

Bugetul proiectului este de 3.948.993,17 lei, din care 3.457.658,54 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management POR.

Mai multe detalii: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/reabilitare-modernizare-consolidare-cladire-scoala-veche-liceul-tehnologic-vintila-bratianu-corp-15/

Mai multe informaţii si lista completa a proiectelor semnate pe POR 2014-2020 găsiți aici: http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/.

Puteți localiza proiectele in regiune, cu ajutorul hărții proiectelor POR 2014-2020: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/