Masuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare si gestionare a fondurilor europene


OUG nr. 65 din 7 mai 2020, privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020, emisă de Guvernul României,  a intrat în vigoare începând cu data de 12.05.2020.

În textul acesteia se specifică  faptul că, din 1 iunie 2020, autorităţile de management, organismele intermediare şi beneficiarii proiectelor cu finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii sunt obligate să emită, să primească şi să prelucreze documentele aferente, numai prin intermediul sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014.

Corespondenţa între autorităţile de management, organismele intermediare şi beneficiari se va derula numai în format electronic, fiecare dintre părţi fiind obligată să îşi organizeze Registrul de evidenţă electronică a corespondenţei, denumit în continuare R.E.E.C., dar şi organizarea electronică a arhivei pentru acestea a acestor documente. Se consideră corespondenţă între părţi: e-mailuri, notificări prin intermediul sistemului SMIS2014+/MySMIS2014, solicitări de clarificări/răspunsuri la clarificări, precum şi orice alte documente electronice care sunt necesare în derularea proiectelor.

Citeste documentul