Ministerul Fondurilor Europene a lansat o platformă online de bune practici pentru romi


Ministerul Fondurilor Europene, prin Punctul Național pentru Romi, anunță lansarea „Platformei online de bune practici pentru romi” – https://pncr.fonduri-ue.ro/. Lansată pentru a crește nivelul de comunicare dintre autoritățile publice pe de o parte, și ONG-uri, comunitățile de romi și membrii comunității rome, pe de altă parte, platforma a beneficiat de cofinanțare de la Comisia Europeană prin Programul pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie 2014-2020 al Direcției Generale Justiție și Consumatori.

Platforma își propune să contribuie la coerența și eficiența politicilor publice astfel încât procesul de incluziune a cetățenilor români care aparțin comunității rome se fie unul eficient. Platforma și-a stabilit mai multe principii care au rolul de a ghida acest proces, având la bază inițitivele de succes din domeniul incluziunii romilor.

Obiectivele speficifice ale platformei sunt:

  • Îndepărtarea barierelor de comunicare dintre membrii comunităților de romi, ONG-uri și autoritățile locale, regionale și naționale;
  • Reunirea tuturor persoanelor interesate de procesul de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome la nivel național, regional  și local;
  • Facilitarea comunicării și cooperării între actorii implicați în proiect: autorități naționale, regionale și locale, ONG-uri și membrii ai comunității rome în ceea ce privește rezultatele implementării Strategiei Guvernului Romaniei de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Rome 2015-2020;
  • Asigurarea schimbului de bune practici și experiențe cât şi încurajarea cooperării şi comunicării în rândul participanților cu scopul de a dezvolta idei noi cu abordări comune.

Proiectul „Platforma națională de bune practici pentru romi” este cofinanțat de către Comisia Europeană – Direcția Generală Justiție și Consumatori prin Programul pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie 2014-2020 (grantul JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8727) și are o valoare de 65 mii euro. Acesta are o perioadă de implementare de 11 luni și se va încheia la 31 august 2020.

 

În cadrul proiectului vor fi organizate două serii de ateliere care vor avea loc în fiecare dintre cele 8 regiuni ale României, pentru a facilita, dar și consolida dialogul între autoritățile locale, comunitățile de romi și membrii comunității rome. Atelierele vor fi susținute de formatori autorizați, cu experiență în domeniu, care, în prima serie de ateliere vor identifica nevoile comunităţilor de romi şi problemele cu care se confruntă, iar în a doua serie de ateliere vor oferi modele de intervenție adaptate nevoilor specifice identificate în cele patru domenii (educație, sănătate, locuință și ocuparea forței de muncă) urmărite de Strategia de guvernare a României pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome.

Sursa: http://mfe.gov.ro/ministerul-fondurilor-europene-a-lansat-o-platforma-online-de-bune-practici-pentru-romi/