Modificare Ghid PI 10.2 „Infrastructura educationala – Invatamant profesional si tehnic aprilie 2018


Ghidul solicitantului pentru această prioritate de investiţie a fost modificat prin ordin MDRAP.

Perioada de depunere a fost prelungită până pe 10.07.2018, ora 12:00.

Varianta consolidată - Corrigendum (aprilie 2018)

Ordinul nr. 4436/02.04.2018

Sinteza modificărilor

Principalele modificări:

  • Unitatea de infrastructură educaţională reprezintă unitatea de învăţământ subiect al cererii de finanţare, indiferent dacă aceasta are personalitate juridică sau este arondată unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică.
  • Un potenţial beneficiar poate depune mai multe cereri de finanţare.
  • Avizul Ministerului Educaţiei Naţionale se poate aduce până în etapa de precontractare sub rezerva demonstrării de către solicitantul de finanţare a realizării demersurilor necesare obţinerii Avizului înainte de depunerea cererii de finanţare.
  • Pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minimum 50 de puncte.