Modificari la Ghidul solicitantului POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, Axa prioritară 3, P.I. 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice


MDRAPFE a emis ordinul nr. 7189/19.12.2017 de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice 

Ghidul specificpublicat 19 decembrie 2017 – CORRIGENDUM

Sinteza modificarilor 

(documentele se descarcă lent, în bara de jos)