Noi actiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte


Instructiunea nr. 155/09.06.2020 reglementeaza noi actiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte in perioada aplicarii masurilor de prevenire a raspandirii noului tip de coronavirus:

I. Prevederile articolului I din Instructiunea nr. 142/18.03.2020 sunt aplicabile si pentru proiectele care se finalizeaza in cursul lunii iunie 2020 si pentru care s-au initiat/se initiaza in MYSMIS, pana la sfarsitul perioadei de implementare, solicitari de incheiere a unor acte aditionale de prelungire.
Astfel, acordul MLPDA pentru prelungirea perioadei de implementare a acestor proiecte se considera dat prin emiterea prezentei Instructiuni, cu durata solicitata de beneficiari, dar in limita prevazuta de Program – 31.12.2023 si a celei aplicabile PI aferente proiectului in speta.
Fac obiectul aplicarii art. I al prezentei Instructiuni solicitarile care respecta conditiile de mai sus si pentru care nu s-a semnat actul aditional de prelungire a duratei initiat in MYSMIS.

II. Pentru situatiile care se incadreaza in prevederile art. I, vor fi deblocate in MYSMIS sectiunile/anexele contractelor in vederea modificarii de catre Beneficiar dupa verificarea respectarii limitelor mai sus mentionate de catre OI, iar ulterior se va genera arhiva finala.
Odata cu generarea acesteia si inchiderea fluxului aferent solicitarii de Act aditional, OI va incarca in MYSMIS o Nota semnata de Seful OI sau inlocuitorul acestuia care va confirma incadrarea proiectului in prevederile art. I din prezenta Instructiune si va mentiona noua perioada de implementare.
Astfel, pentru aceste proiecte, sectiunea Act aditional din MYSMIS va cuprinde la arhiva finala Nota mentionata si noua versiune a cererii de finantare.
Modificarea solicitata conform art. I opereaza de la data semnarii Notei de catre Seful OI sau inlocuitorul acestuia.

Pana la data de 05.07.2020 OI-urile vor informa AMPOR-DMP (ofiterul de regiune), prin e-mail, asupra acelor proiecte a caror durata de implementare a fost prelungita in conformitate cu prevederile art. I al prezentei Instructiuni.

Descarca instructiunea