Notificare ANAP - 10 ianuarie 2022


Având în vedere numeroasele solicitări de consiliere metodologică cu privire la posibilitatea acceptării de către
autoritățile/entitățile contractante în procedurile de achiziție publică/sectorială a garanțiilor de participare/de bună
execuție emise de către instituțiile financiare nebancare, a devenit necesară clarificarea acestor aspecte prin emiterea
unei notificări în acest sens.

Notificarea, publicata în data de 10.01.2022 pe site-ul ANAP, precizează că "raportat la prevederile legislației privind achizițiile publice/sectoriale ce impun constituirea garanției printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit, reiese faptul că autoritatea/entitatea contractantă nu poate accepta constituirea garanției de participare/de bună execuție printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiară nebancară." Având în vedere cele menționate in notificarea ANAP începând cu aceasta data nu mai pot fi acceptate garanții de buna execuție emise de IFN-uri.

De asemenea autoritățile contractante trebuie să facă demersuri pentru ca operatorii economici, care au încheiate
contracte cu acestea și au constituit garanția de bună execuție prin instrumente de garantare emise de o instituție
financiară nebancară, să prezinte garanții de bună execuție corespunzătoare în conformitate cu prevederile legale.

Descarcă notificarea ANAP