OUG privind unele masuri referitoare la garantiile de bună executie


Guvernul României a adoptat în ședința de marți, 2 martie 2022, la propunerea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, proiectul de Ordonanța de Urgență privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale.

Pentru contractele de lucrări/servicii/furnizare aflate în derulare la data curentă, Ordonanța de Urgență reglementează pe o perioadă determinată constituirea noilor garanții de bună execuție, prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege inclusiv prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, fără a fi necesară verificarea condiției ca această posibilitate să fi fost prevăzută la nivelul documentației de atribuire, precum și prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire a garanției de bună execuție prevăzute de lege.

Suplimentar față de modalitățile prevăzute expres de lege, prezenta ordonanță de urgență reglementează următoarele posibilități de constituire a acestor garanții, care se aplică doar în situațiile în care ambele părți contractante convin:

  1. prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazurile în care această posibilitate nu a fost prevăzută la nivelul documentației de atribuire;
  2. prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute de lege (de exemplu, prin virament bancar pentru o parte din sumă, rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale pentru o altă parte din sumă și, respectiv, instrument de garantare emis de o societate de asigurări pentru cea de-a treia parte din sumă);

Mai multe detalii: http://anap.gov.ro/web/guvernul-a-adoptat-oug-privind-unele-masuri-referitoare-la-garantiile-de-buna-executie/