Prelungire termen de depunere cereri 3.1B - cladiri publice - 29.08.2018


În data de 26.07.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare și completare a Ordinului ministrului delegat pentru fondurile europene cu nr. 7321/29.12.2017 pentru aprobarea Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/2/BI, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Modificările constau în prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu o lună de zile (data de închidere a depunerii de proiecte fiind 29.08.2018, ora 10.00) și includerea unor prevederi referitoare la posibilitatea transmiterii cererii de finanțare/ documentelor anexate la cererea de finanțare de către persoana împuternicită de reprezentantul legal, în condițiile prevăzute de Ghidul specific.

Forma consolidată a Ghidului Specific și Sinteza modificarilor -- publicate în 26.07.2018

Ordinul nr. 5376/ 26.07.2018