Reabilitare si eficientizare sistem de iluminat public in orasul Magurele


În data de 5 martie 2021, s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul "Reabilitare și eficientizare sistem de iluminat public în Orașul Măgurele", care va fi implementat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea C - "Iluminat public".

Proiectul are ca obiective creșterea eficienței energetice și scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin reducerea consumului energetic la nivelul sistemului de iluminat public din orașul Măgurele în urma unor lucrări de modernizare și extindere și a implementării unor soluții de iluminat moderne. Astfel, orașul Măgurele ar urma să aibă 21,1 km de rețea electrică nouă, iar emisiile de CO2 ar urma să se reducă la 48 tone/an.

Bugetul proiectului este de 5.809.210,62 lei, din care 5.581.849,28 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management POR.

Mai multe detalii: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/reabilitare-si-eficientizare-sistem-de-iluminat-public-in-orasul-magurele/

Mai multe informaţii si lista completa a proiectelor semnate pe POR 2014-2020 găsiți aici: http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/.

Puteți localiza proiectele in regiune, cu ajutorul hărții proiectelor POR 2014-2020: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/