S-a modificat Ghidul solicitantului privind dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)


AM POR 2014-2020 a publicat in data de 03.04.2020, Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/BI , Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

Corrigendumul nr. 1 la ghid a fost aprobat prin ordinul ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei nr. 1387/2.04.2020.

Ghidul solicitantului - Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) – CORRIGENDUM NR. 1 din 2 aprilie 2020
Sinteza modificărilor - Corrigendum nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru PI 9.1 - CLLD (DLRC) - 2 aprilie 2020 
Ordinul MLPDA nr. 1387 din 2 aprilie 2020