S-a publicat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiții 3.1 C – Iluminat public


În data de 6 decembrie 2017, s-a lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte având titlul POR/2017/3/3.1/C/1/BI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în data de 13 decembrie 2017.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă creșterea eficienței energetice în iluminatul public.

Prioritatea de investiție 3.1, Operaţiunea C – ”Iluminat public” va sprijini activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru scăderea consumului de energie primară în iluminatul public.