Sesiuni de instruire pentru sistemul informatic SMIS2014+/MySMIS2014


Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) implementează proiectul “Sprijin privind dezvoltarea/optimizarea unor module specifice sistemului informatic integrat SMIS2014+/MySMIS2014” – cod SMIS: 126444 - în vederea dezvoltării și menţinerii unui sistem informatic funcțional și eficient pentru implementarea fondurilor structurale și de coeziune.

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului este îmbunătățirea capacității beneficiarilor fondurilor europene structurale și de investiții în ceea ce privește utilizarea sistemului informatic integrat SMIS2014+/MySMIS2014.

Sesiunile de instruire sunt gratuite și se desfășură online până în octombrie 2023 atât pentru utilizatorii FrontOffice, cât și pentru utilizatorii BackOffice.

Pentru mai multe informații, este disponibilă adresa de e-mail: instruiremysmis2014@mfe.gov.ro

Linkul formularului de înscriere este următorul:  https://e-learning.mysmis.ro/