Termenul limita de depunere a proiectelor AP 10, Obiectiv 10.1 a - crese si gradinite - 05 iulie 2018, ora 14:00


În urma unor sesizări în ceea ce priveşte funcţionarea defectoasă a sistemului MySMIS pentru depunerea de proiecte în cadrul apelurilor POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni, POR/10/2017/10/10.1a/ITI şi POR/10/2017/10/10.1a/BI, Autoritatea de Management a hotărât prelungirea termenului de depunere a proiectelor din apelurile respective, până la data 05.07.2018, ora 14.00.

 Obiectivul specific 10.1a este dedicat creşterii gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului (creşe şi grădiniţe),