Transformarea digitală a Uniunii Europene


Transformarea digitală a Uniunii Europene

Comisia Europeană propune o cale către transpunerea în realitate a deceniului digital – un plan concret de realizare a transformării digitale a societății și a economiei Uniunii Europene până în 2030. Va fi instituit un cadru de guvernanță, bazat pe un mecanism anual de cooperare cu statele membre, în vederea realizării obiectivelor urmărite de Uniune pentru 2030 în domeniile competențelor digitale, infrastructurilor digitale și digitalizării întreprinderilor și a serviciilor publice. Calea propusă vizează, de asemenea, identificarea și implementarea unor proiecte digitale de mare anvergură, cu implicarea Comisiei și a statelor membre.

Mecanismul anual de cooperare cu statele membre va cuprinde:

  • un sistem de monitorizare structurat, transparent și comun, bazat pe indicele economiei și societății digitale (DESI), care va permite măsurarea progreselor înregistrate în direcția atingerii fiecăruia dintre obiectivele pentru 2030 și va include indicatori-cheie de performanță;
  • un raport anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital, în care Comisia va evalua progresele înregistrate și va formula recomandări privind acțiunile de întreprins;
  • foi de parcurs strategice multianuale privind deceniul digital pentru fiecare stat membru, în care statele membre își vor prezenta politicile și măsurile adoptate sau planificate pentru a sprijini realizarea obiectivelor pentru 2030;
  • un cadru anual structurat pentru discutarea și abordarea domeniilor în care nu s-au înregistrat progrese suficiente, prin recomandări și angajamente comune între Comisie și statele membre;
  • un mecanism de sprijinire a implementării proiectelor multinaționale.

Proiectele multinaționale de mare anvergură sunt proiecte pe care niciun stat membru nu le-ar putea dezvolta pe cont propriu. Comisia a identificat o listă inițială de proiecte multinaționale, care include mai multe domenii de investiții: infrastructura de date, procesoarele cu consum redus de energie, comunicațiile 5G, calculul de înaltă performanță, comunicațiile cuantice securizate, administrația publică, tehnologia blockchain, centrele de inovare digitală și investițiile în competențele digitale ale cetățenilor.

Referințe și informații suplimentare:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_4630