Trei noi contracte semnate pentru construcția și reabilitarea unor unități preșcolare și școlare din regiunea București-Ilfov


În această săptămână, au fost semnate contractele de finanțare pentru trei proiecte de construcție / reabilitare / modernizare a unor unități de învățământ preșcolar și școlar, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare".

Astfel, în comuna ilfoveană Corbeanca va fi înființată o grădiniță cu program prelungit, în scopul creșterii gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii, prin îmbunătățirea accesului, calității și atractivității educației. Obiectivul proiectului va fi atins prin construirea unei clădiri noi, dotarea acesteia cu echipamente educaționale, precum și eficientizarea consumului de energie (prin iluminat pe bază de tehnologie LED și instalarea unui sistem fotovoltaic). Beneficiari direcți vor fi aproximativ 200 de preșcolari și 20 de cadre didactice. Valoarea totală a proiectului este de 7.910.953,26 lei (din care 7.030.457,27 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management POR), iar perioada de implementare este de 64 de luni. Mai multe detalii

Parteneriatul dintre UAT Sector 6 București și Administrația Școlilor Sector 6 București au semnat contractul aferent proiectului de modernizare a Școlii Gimnaziale Nr.164. Proiectul își propune modernizarea unității de învățământ, prin dotarea corespunzătoare a sălilor de clasă și a laboratoarelor cu echipamente IT și educaționale, precum și cu echipament adecvat. De asemenea, se va înlesni accesul persoanelor cu dizabilități și se vor lua măsuri pentru reducerea costurilor cu energia termică. În jur de 625 de elevi și 33 de cadre didactice vor beneficia de toate aceste îmbunătățiri. Valoarea totală a proiectului este de 13.870.517,91 lei (din care 11.129.459,59 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management a POR), iar perioada de implementare este de 54 de luni. Mai multe detalii

Același parteneriat realizat în sectorul 6 a demarat un proiect de modernizare a Colegiului Economic „Costin C. Kirițescu”, în scopul de a asigura un proces educațional la standarde europene, de a reduce abandonul școlar și de a crește gradul de participare la învățământul profesional și tehnic. Clădirea colegiului urmează să fie modernizată și dotată corespunzător din punct de vedere educațional, dar și din cel al facilităților pentru persoanele cu dizabilități. Principalii beneficiari vor fi cei aproximativ 900 de elevi și cele 45 de cadre didactice care activează în cadrul colegiului. Valoarea totală a proiectului este de 15.077.536,96 lei (din care 12.758.891,05 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management a POR), iar perioada de implementare este de 54 de luni. Mai multe detalii

Mai multe detalii si lista completa a proiectelor semnate pe POR 2014-2020 gasiti aici: http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/.

Puteti localiza proiectele in regiune, cu ajutorul hartii proiectelor POR 2014-2020: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/