1 octombrie 2019 - Atelier de Descoperire Antreprenoriala Cross-Inovatie si Tehnologii Noi


Proces de descoperire antreprenoriala sau cum sa te implici in crearea premiselor specializarii inteligente a regiunii. Identificam impreuna provocarile viitorului in ceea ce priveste tehnologiile noi in industriile creative.

Atelierul este organizat in data de 1 octombrie 2019, la Hotel Hilton Garden Inn - Sala Cișmigiu, ca parte a procesului de elaborare a Strategiei Regionale de Specializare Inteligenta a regiunii Bucuresti-Ilfov (RIS3 BI) de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov.

Participarea este GRATUITA.

Inscrierile se fac în limita locurilor disponibile pană la data de 30 septembrie 2019, accesand următorul link: https://forms.gle/HTj62RAjWQZAxmku9

Agenda evenimentului

Procesul de descoperire antreprenorială la care vă invităm să luati parte stă la baza elaborării RIS3 BI si ulterior la implementarea si monitorizarea strategiei. Acesta reprezintă un exercitiu participativ in care rolul dumneavoastră este de a identifica, impreună cu alti actori din mediul privat/antreprenoriat, universitar, din sectorul cercetare-dezvoltare si din sectorul public, provocări, nevoi sau disfunctionalităti corespunzator domeniului. Rezultatele identificate in cadrul acestui atelier vor completa analiza deja realizată si vor demara etapa de identificare a niselor de specializare, a prioritătilor concrete si a solutiilor care pot deveni motoare ale inovării in regiune.

Strategia de Specializare Inteligentă elaborată in baza Metodologiei RIS3 realizate de Comisia Europeană si a Memorandumului din martie 2019, aprobat de Guvernul Romaniei privind măsurile necesare indeplinirii conditiei favorizante „Buna guvernanta a strategiei nationale sau regionale de specializare inteligentă”, reprezintă un demers cu importantă strategică in vederea fundamentării procesului de planificare si definire a prioritătilor de investitii. Pornind de la avantajele competitive si potentialul existent in regiune au fost identificate următoarele domenii prioritare prin RIS3 BI in regiunea Bucuresti Ilfov:
- IT&C in procese industriale;
- Industrii creative, noi tehnologii si cross-inovare in media digitală, vizualizare si gaming;
- Electronică si optoelectronică;
- Noi materiale si manufactură inteligentă;
- Industrie alimentară si securitate alimentară.

Strategia este, totodată, prevăzută in cadrul Propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului drept conditie favorizantă in lipsa cărei nu se vor putea accesa finantări europene in cadrul viitoarei perioade de programare 2021-2027. In acest context, RIS3 BI are rolul de a:
- Sprijini dezvoltarea si implementarea de strategii pentru transformare economică
- Răspunde provocărilor economice si societale
- Creste vizibilitatea regiunii către investitori internationali
- Imbunătăti relatiile interne si externe ale regiunii
- Asigura coerenta politicilor pentru a creste eficienta aplicării lor
- Promova transferul de cunostinte si diversificarea tehnologică