12 octombrie 2016 - Regenerarea urbană ca instrument în crearea unei Europe durabile


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, împreună cu Municipalitatea Aydin (TR), Oraşul Lodz (PL), Voievodatul Lubelskie (PL), Regiunea Lubuskie (PL), Oraşul Maastricht (NL), Regiunea Pomorskie (PL) şi Oraşul Rijeka (HR), prin parteneriatul regional „EU urban regeneration – sustainable cities for better future”, au organizat atelierul de lucru „Regenerarea urbană ca instrument în crearea unei Europe durabile” în data de 12 octombrie 2016, orele 09:00-13:00; locul de desfăşurare: Art56, Avenue des Arts 56, Bruxelles. Cod EWRC: URB12B70.

Invitaţi şi vorbitori: Dl. Olbrycht Jan (Chair), Dl. Trznadel Marek (Chair), Dna. Cercioglu Ozlem , Dl. Fokke Henrik , Dna. Ionescu Claudia , Dna. Krzyzanowska-Orlik Anna , Dl. Matesic Miroslav , Dl. Rosicki Wojciech , Dl. Sauter Jacek , Dna. Zajaczkowska Alicja

Pentru a fi dispuşi să locuim într-un oraş, avem nevoie să îl înţelegem şi să ne îndrăgostim de el, iar în procesul de regenerare, scopul principal este de a face cetăţenii să-şi iubească din nou oraşele.

Regenerarea urbană în Uniunea Europeană este extrem de importantă în contextul găsirii de soluţii efective prin politici de incluziune pentru zonele dezavantajate ale oraşelor. Este una dintre acţiunile principale pentru îmbunătăţirea spaţiului urban, care permite dezvoltarea socială şi investiţională. Regenerarea nu este numai treaba autorităţilor; necesită în egală măsură implicarea cetăţenilor şi a mediului privat. Întărirea întreprinderilor mici şi mijlocii locale, precum şi crearea unor locuri de muncă de calitate reprezintă alte provocări care ar trebui abordate cu ajutorul măsurilor UE. Cum pot contribui autorităţile locale şi regionale la schimbările şi provocările dinamice ale mediului investiţional şi de afaceri, cu ajutorul strategiilor de regenerare? Cum poate regenerarea să sporească competitivitatea oraşelor şi a regiunilor, făcându-le locuri în care merită să trăieşti, să lucrezi şi să investeşti?

Public ţintă:

  • reprezentanţi/decidenţi politici de nivel local, regional, naţional şi UE;
  • autorităţi de management şi evaluare ale programelor şi proiectelor politicii de coeziune;
  • alte părţi interesate: companii private, instituţii financiare, asociaţii europene şi naţionale

 

Atelierul de lucru „EU urban regeneration – sustainable cities for better future”poate fi găsit după codul URB12B70.

 


Galerie foto