13 februarie 2018 - Caravana REGIO la Sectorul 5


În data de 13 februarie 2018, am organizat la Primaria Sectorului 5 o caravana de informare privind oportunitatile de finantare POR 2014-2020 pentru regiunea Bucuresti-Ilfov. In cadrul intalnirii, s-au abordat o serie de aspecte in vederea dezvoltarii de proiecte de catre specialistii Primariei Sector 5, mai ales pe Axa 10 - "Imbunatatirea infrastructurii educationale", OS 10.1 B "Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învăţământului obligatoriu primar şi gimnazial."

Un alt subiect de discutie a fost Ghidul Solicitantului "Sprijin pentru functionarea grupurilor de actiune locala pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala la nivelul oraselor cu peste 20.000 locuitori", aferent Obiectivului Specific 5.1 al Programul Operational Capital Uman: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.