21 noiembrie 2019 - Atelier de descoperire antreprenoriala - Industrie si siguranta alimentara


Discutăm despre tendințele de inovare și oportunitățile de pe piaţa industriei alimentare. Identificam modalităţi de dezvoltare a segmentului prin crearea de produse și servicii noi, ţinănd cont de activitățile de cercetare și provocările legate de inovare.

Evenimentul este organizat ca parte a procesului de elaborare a Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă a regiunii Bucuresti-Ilfov (RIS3 BI) de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, document care va sta la baza accesării finanţărilor europene in cadrul viitoarei perioade de programare 2021-2027 destinate mediului antreprenorial inovativ.

Procesul de descoperire antreprenorială la care vă invităm să luati parte stă la baza elaborării RIS3 BI si ulterior la implementarea si monitorizarea strategiei. Acesta reprezintă un exercitiu participativ in care rolul dumneavoastră este de a identifica, impreună cu alti actori din mediul privat/antreprenoriat, universitar, din sectorul cercetare-dezvoltare si din sectorul public oportunităţi de dezvoltare prin crearea de produse și servicii noi. Rezultatele identificate in cadrul acestui atelier vor completa analiza deja realizată si vor demara etapa de identificare a nişelor de specializare, a priorităţilor concrete şi a soluţiilor care pot deveni motoare ale inovării în regiune.

Agenda evenimentului

Inscrierile se fac pană la data de 20 noiembrie 2019, accesand următorul formular: https://forms.gle/5YVdV9aLAjqjDJc67

Strategia de Specializare Inteligentă elaborată in baza Metodologiei RIS3 realizate de Comisia Europeană si a Memorandumului din martie 2019, aprobat de Guvernul Romaniei privind măsurile necesare indeplinirii conditiei favorizante „Buna guvernanta a strategiei nationale sau regionale de specializare inteligentă”, reprezintă un demers cu importantă strategică in vederea fundamentării procesului de planificare si definire a prioritătilor de investitii. RIS3 BI are rolul de a:
- Sprijini dezvoltarea pentru transformarea economică
- Răspunde provocărilor economice si societale
- Creste vizibilitatea regiunii către investitori internationali
- Imbunătăti relatiile interne si externe ale regiunii
- Asigura coerenta politicilor pentru a creste eficienta aplicării lor
- Promova transferul de cunostinte si diversificarea tehnologică

Capitolul de analiza a potenţialului inovativ, parte a RIS3BI poate fi consultată aici : https://www.adrbi.ro/media/1779/ris3-bi-draft_05112019-pdf.pdf

Pornind de la avantajele competitive şi potentialul existent în regiune au fost identificate următoarele domenii prioritare prin RIS3 BI în regiunea Bucuresti Ilfov:
- tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
- industrii creative, noi tehnologii si cross-inovare in media digitală, vizualizare si gaming;
- electronică si optoelectronică;
- noi materiale;
- industrie alimentară si siguranţă alimentară.