23 aprilie 2021 - Intalnire grup de lucru "Comunicare" pentru Programul Operational Regional


În data de 23 aprilie 2021, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov a organizat a doua întâlnire din acest an a grupului de lucru pe tema comunicarii si promovarii REGIO-Programului Operaţional Regional.

Au participat reprezentanţi ai tuturor agenţiilor pentru dezvoltare regională din România care se ocupa de promovarea REGIO  (ADR Nord-Est, ADR Sud-Est, ADR Sud-Muntenia, ADR Centru, ADR Sud-Vest Oltenia, ADR Vest, ADR Nord-Vest şi ADR Bucureşti-Ilfov).

Au fost discutate aspecte legate de continuitatea REGIO 2014-2020, identitatea vizuală în perioada 2021-2027 în acord cu anexa VIII din propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului COM(2018) 375 final, atribuţiile autorităţii de management, responsabilităţile beneficiarilor, elaborarea planului de comunicare, dezvoltarea reţelelor de multiplicare/comunicatorilor Regio,  

Având în vedere provocările promovarii REGIO, considerăm utile astfel de întâlniri pentru facilitarea schimbului de experienta cu colegii comunicatori din ADR-uri.

Întâlnirea a avut loc online, prin platforma Cisco Webex Meetings. 


Galerie foto