27 noiembrie 2018 - Întâlnire de corelare programe cu fonduri europene


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a organizat în data de 27 noiembrie 2018 o întâlnire cu reprezentanţi ai autorităţilor de management şi organismelor intermediare pentru programele de finanţare europeană, cu scopul prezentării rezultatelor până la acest moment, prezentarea calendarului apelurilor de proiecte aflate în derulare sau pregătire şi alte planuri de acţiune pentru anul 2019.

Mulţumim în mod special pentru participare şi intervenţii domnilor:

- Cristian Şlincu, director OJFIR Bucureşti, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

- Roxana Magdalena Savin, şef serviciu Organismul Intermediar pentru Turism, Ministerul Turismului

- Doina Diaconescu, consilier OI POCU, Ministerul Educaţiei Naţionale

- Radu Necşuliu, şef serviciu, Direcţia Politici şi Strategii, DG Dezvoltare Regională şi Infrastructură, MDRAP

- Cătălin Cornea, Manager public, Direcţia Generală Programe Europene Competitivitate, MFE

- Maria Dănilă, consilier Direcţia Generală Programe Europene Infrastructură Mare

- Simona Curpăn, expert comunicare OI ADRBI

Evenimentul a avut loc la Spaţiul Public European, str. Vasile Lascăr, nr. 31, Bucureşti. Agenda şi prezentările se găsesc alăturat.

Având în vedere provocările fondurilor europene pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov, considerăm utilă o astfel de întâlnire care poate aduce noutăţi în vederea realizării de noi proiecte.

Au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din Regiunea Bucureşti-Ilfov, precum şi membrii Reţelei Comunicatorilor Regio (autorităţi şi instituţii centrale, mediul academic, nonguvernamental şi de afaceri interesat).  

 


Galerie foto