31 ianuarie 2023 - Conferinta Regio Bucuresti-Ilfov


Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI) a organizat în data de 31 ianuarie 2023, orele 10.00-14.00, la Hotel Athénée Palace din București, conferința REGIO Bucureşti-Ilfov. Evenimentul a fost transmis live, înregistrarea fiind disponibilă mai jos.

Au fost prezenți în sală reprezentanți ai Comisiei Europene - DG Politica Urbană şi Regională, autorităților publice locale şi naționale, reprezentanți ai mediului de afaceri, mediului academic şi ai societății civile, precum şi alţi factori interesaţi. 

Au avut intervenţii reprezentanţii nivelului european, naţional şi regional:

  • Dan NICULA, Director general, Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI)
  • Carmen MORARU, Secretar de Stat, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE)
  • Nicuşor DAN, Primar General, Primăria Municipiului București
  • ŞtefanDULESCU, Vicepreședinte, Consiliul Județean Ilfov 
  • Aida Liha MATEJICEK, Şef unitate, DG pentru Politica Urbană şi Regională, Comisia Europeană
  • Sorin MAXIM, Preşedinte, Asociaţia Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG (mesaj video)

A fost proiectat filmul REGIOrealizat în urma filmărilor la câteva dintre proiectele finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 în Regiunea Bucureşti-Ilfov, ce a exemplificat tipul de investiţii prioritare pentru acesta. Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane, clădiri rezidenţiale şi publice, iluminat public cu un consum mai mic de energie,  conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a monumentelor istorice - patrimoniul nostru cultural, îmbunătăţirea mediului urban prin crearea de noi parcuri în foste spaţii degradate, îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru conectarea cu reţeaua europeană de transport, creşe, grădiniţe, şcoli, licee, universităţi construite sau modernizate pentru tinerii generaţiilor viitoare, sprijinirea întreprinderilor private mici şi mijlocii prin promovarea transferului tehnologic, au fost posibile prin finanţarea europeană nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 în regiunea Bucureşti-Ilfov.

În cadrul evenimentului, au fost prezentate rezultate şi lecţii învăţate din perioadele anterioare de programare şi au fost expuse cele 8 priorități ale noului program, cu un buget de peste 1,4 miliarde Euro pentru proiecte, bani care “vor trebui investiți, nu doar cheltuiți” de către autoritățile locale și instituțiile publice din regiune, dar și de mediul privat, până în 2029. Aproape o treime dintre investițiile programului vor fi destinate mediului privat pentru investiții, inovare și digitalizare, restul finanțării fiind alocată pentru proiecte de digitalizare a serviciilor publice locale, eficiență energetică și consolidări, spații verzi și proiecte de mobilitate verde, accesibilitate la rețele europene de transport, siguranță rutieră și, nu în ultimul rând, infrastructură educațională, începând cu creșele si terminând cu universitățile.

Pe lângă prezentarea priorităților, directorul general al ADRBI, dl Dan Nicula, a prezentat audienței și principalele provocări pentru implementarea programului în primii ani, precum și un calendar al lansărilor de apeluri de proiecte prin care se vor putea accesa finanțările.

O importanță deosebită va fi acordată întăririi parteneriatelor regionale, având drept scop nu doar informarea, ci și participarea celor interesați la implementare. Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov continuă abordarea partenerială pentru obținerea celor mai bune rezultate prin proiecte de calitate, acesta fiind, poate, unul dintre principalele rezultate pozitive ale descentralizării programelor regionale, alături de creșterea substanțială a alocării față de perioadele anterioare.

Un moment festiv a fost reprezentat de semnarea acordului dintre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov „Împreună pentru creșterea regiunilor”. Semnatarii se angajează la o colaborare susținută și pro-activă pentru a asigura implementarea fondurilor europene dedicate Regiunii București-Ilfov, orientarea investițiilor către nevoile identificate la nivel local, dezvoltarea regiunii în spirit european, astfel încât să devină mai competitivă, mai accesibilă, mai sustenabilă și mai atractivă.

Prezentarea susţinută de dl. Dan Nicula, directorul general ADRBI, poate fi vizionată aici.

 

 

 


Galerie foto