Caravana REGIO - Consultare publica 10.1 - 19 octombrie 2017


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov invita potentialii beneficiari, in data de 19 octombrie 2017, la un eveniment Regio avand ca tema consultarea publica pentru Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritare 10 - "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 - "Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Evenimentul va avea loc  la Spatiul Public European, Str. Vasile Lascar nr. 31, București, incepand cu ora 9.30, conform agendei anexate.

Observațiile și concluziile rezultate din dezbaterea acestui document vor fi transmise AM POR în data de 20 octombrie 2017.

Confirmarea participării la eveniment se poate face direct prin completarea formularului on-line (alegeti din meniul derulant numele evenimentului).