Seminar de informare privind obiectivul specific 10.2 - 26 iunie 2017


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a organizat, in data de 26 iunie 2017, un seminar de informare REGIO privind Prioritatea de investiții 10.1 - Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.2 - Cresterea gradului de participare la invatamantul profesional si tehnic si invatare pe tot parcursul vietii, al cărui ghid al solicitantului se află în consultare publică.

Evenimentul a avut loc la Spatiul Public European. Descarca agenda

Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt unităţi administrativ-teritoriale și instituții ale administraţiei publice locale aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică şi care au primit în administrare infrastructura educaţională.

 


Galerie foto