Axa prioritară 10


Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Potenţiali beneficiari: Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice), instituţii de învăţământ superior de stat

Prioritatea de investitii 10.1 Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

  • Momentan, nu exista apeluri de proiecte deschise.

10.1a - Invatamant ante-prescolar si prescolar

Obiectiv Specific 10.1a Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

10.1b - Invatamant obligatoriu

Obiectiv Specific 10.1b Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

10.2 - Invatamant profesional si tehnic

Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii

10.3 - Invatamant superior

Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive

NOU !!! Ordinul nr. 5692/ 21.12.2017 privind solicitarea avizului consultativ al Consorțiului regional pentru solicitanții care doresc depunerea de proiecte pentru unități de învățământ profesional şi tehnic în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.