Axa prioritară 10


Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Potenţiali beneficiari: Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice), instituţii de învăţământ superior de stat

APEL DESCHIS POR 2017/10/10.1/10.3/1, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive; Perioada de depunere: 24 Noiembrie 2017, ora 12,00 – 24 Aprilie 2018, ora 12,00, depunere electronică prin MySMIS; detalii mai jos

Ghidul solicitantului POR 2017/10/10.1/10.3/1 învăţământ terţiar ,

Perioada de depunere: 24 Noiembrie 2017, ora 12,00 – 24 Aprilie 2018, ora 12,00, depunere electronică prin MySMIS