Axa prioritară 10


Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Potenţiali beneficiari: Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice), instituţii de învăţământ superior de stat

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul Specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului ”- Apel dedicat Ministerului Educaţiei Naţionale, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. - Perioada de depunere: 09.07.2018, ora 15:00 – 31.12.2020, ora 15:00 

*Noutăţi 03 aprilie 2018 Ghidul solicitantului pentru această prioritate de investiţie a fost modificat prin ordin MDRAP.

Perioada de depunere a fost prelungită până pe 05.07.2018, ora 14:00.

Varianta consolidată - Corrigendum (aprilie 2018)

Ordinul MDRAP nr. 4437/02.04.2018

Sinteza modificărilor 

>Informare privind modificarea Ghidului Solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Obiectivului Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar - Ordin MDRAP nr. 1839/26.01.2018

 

 

*NOU !!! 04 aprilie 2018 Ghidul solicitantului pentru această prioritate de investiţie a fost modificat prin ordin MDRAP.

Perioada de depunere a fost prelungită până pe 10.07.2018, ora 12:00.

Varianta consolidată - Corrigendum (aprilie 2018)

Ordinul nr. 4436/02.04.2018

Sinteza modificărilor

NOU !!! Ordinul nr. 5692/ 21.12.2017 privind solicitarea avizului consultativ al Consorțiului regional pentru solicitanții care doresc depunerea de proiecte pentru unități de învățământ profesional şi tehnic în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.