Axa prioritară 10


Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Potenţiali beneficiari: Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice), instituţii de învăţământ superior de stat

 

*Noutăţi 03 aprilie 2018 Ghidul solicitantului pentru această prioritate de investiţie a fost modificat prin ordin MDRAP.

Perioada de depunere a fost prelungită până pe 04.07.2018, ora 12:00.

Varianta consolidată - Corrigendum (aprilie 2018)

Ordinul MDRAP nr. 4437/02.04.2018

Sinteza modificărilor 

>Informare privind modificarea Ghidului Solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Obiectivului Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar - Ordin MDRAP nr. 1839/26.01.2018

 

 

*NOU !!! 04 aprilie 2018 Ghidul solicitantului pentru această prioritate de investiţie a fost modificat prin ordin MDRAP.

Perioada de depunere a fost prelungită până pe 10.07.2018, ora 12:00.

Varianta consolidată - Corrigendum (aprilie 2018)

Ordinul nr. 4436/02.04.2018

Sinteza modificărilor

NOU !!! Ordinul nr. 5692/ 21.12.2017 privind solicitarea avizului consultativ al Consorțiului regional pentru solicitanții care doresc depunerea de proiecte pentru unități de învățământ profesional şi tehnic în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.