Axa prioritară 3


Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Potenţiali beneficiari: Autorități publice centrale și locale

Activ - PI 3.1 Operatiunea C – Iluminat public - 18.02.2018, ora 10:00 – 18.10.2018, ora 10:00

 

3.1 A - Cladiri rezidentiale

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale

3.1 B - Cladiri publice

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice

3.1 C - Iluminat public

Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea C – Iluminat Public

3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane

Prioritatea de investitii 3.2 - Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor