Axa prioritară 3


Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Potenţiali beneficiari: Autorități publice centrale și locale

Activ BI - PI 3.1 Operatiunea B Lansat 27.12.2016, Perioada de depunere 28.02.2017, ora 10:00 - 4.09.2017, ora 10:00
Ghidul specific PI 3.1 Operatiunea C – Iluminat public - CONSULTARE PUBLICĂ până la data de 16 mai 2017.
Ghidul specific PI 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă - CONSULTARE PUBLICĂ până la data de 2 mai 2017.

Ghidul solicitantului PI 3.1.A - apel inchis - publicat 27 martie 2017

Revizuirea din martie 2017 a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește modelul standard orientativ al contractului de finanțare şi Modelul A ”Opisul cererii de finantare” Ordinul nr. 2500/21.03.2017

- reabilitare termică a clădirilor rezidenţiale (versiunea consolidata 13.10.2016)

Ordinul MDRAP nr. 2739/13.10.2016

Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 3.1. 

 

Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 3.1 (iunie 2016)

Ordinul 919/2016 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiție 3.1. Operațiunea A. Clădiri rezidențiale (iunie 2016)

Concordanţa cu documentele strategice relevante - comunicare MDRAP_26.07.2016

__________________________________

Ghidul solicitantului PI 3.1.B - reabilitare termică a clădirilor publice - publicat 14 aprilie 2017  

Ordinul MDRAPFE 2724/14.04.2017

Sinteza principalelor modificari - 27 martie 2017
Ordin 2553/27.03.2017

Modelul de aviz privind oportunitatea investiției, necesar pentru proiectele de creștere a eficienței energetice în unitățile de învățământ, finanțate prin Programul Operațional Regional

În data de 27 decembrie Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat, Ghidul Specific pentru Apelurile de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea B - Clădiri Publice.

În cadrul acestui apel, proiectele vor fi depuse exclusiv prin sistemul electronic MySMIS, în perioada 28.02.2017 ora 10:00 – 4.09.2017 ora 10:00

Ghid Specific PI 3.1. B Cladiri Publice 27.12.2016

Ordin 3288/27.12.2016

Centralizatorul răspunsurilor la întrebările, observațiile și propunerile aferente consultării publice privind Ghidul specific pentru Prioritatea de investiție 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice

__________________________________

Ghidul specific PI 3.1 CIluminat public - CONSULTARE PUBLICĂ. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa  regio@mdrap.ro, până la data de 16 mai 2017. 

Ghidul specific PI 3.2Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă - CONSULTARE PUBLICĂ. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa  regio@mdrap.ro, până la data de 2 mai 2017.