Axa prioritară 3


Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Potenţiali beneficiari: Autorități publice centrale și locale

Activ BI - PI 3.1 Operatiunea A Relansat 27.07.2017, Perioada de depunere: 28.08.2017, ora 10:00:00 – 28.02.2018, ora 10:00:00 - detalii mai jos.
Activ BI - PI 3.1 Operatiunea B Relansat 29.12.2017, Perioada de depunere: 29.01.2018, ora 10:00 - 21.07.2018, ora 10:00 - detalii mai jos
Activ B.I. - PI 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă - Perioada de depunere: 20 septembrie 2017, ora 12.00 - 20 martie 2018, ora 12.00 - detalii mai jos
Activ B.I. - PI 3.1 Operatiunea C – Iluminat public - 18.02.2018, ora 10:00 – 18.08.2018, ora 10:00

Relansare apel 3.1 A Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale - 27 iulie 2017

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI și POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale 

Perioada in care pot fi depuse cereri de finanțare: 28.08.2017, ora 10:00:00 – 28.02.2018, ora 10:00:00.

Ordin nr. 3801/27.07.2017

Ghidul solicitantului PI 3.1.A - apel inchis - publicat 27 martie 2017

Revizuirea din martie 2017 a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește modelul standard orientativ al contractului de finanțare şi Modelul A ”Opisul cererii de finantare” Ordinul nr. 2500/21.03.2017

- reabilitare termică a clădirilor rezidenţiale (versiunea consolidata 13.10.2016)

Ordinul MDRAP nr. 2739/13.10.2016

Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 3.1. 

 

Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 3.1 (iunie 2016)

Ordinul 919/2016 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiție 3.1. Operațiunea A. Clădiri rezidențiale (iunie 2016)

Concordanţa cu documentele strategice relevante - comunicare MDRAP_26.07.2016

__________________________________

Ghidul solicitantului PI 3.1.B - reabilitare termică a clădirilor publice - publicat 29 decembrie 2017  (relansare licitatie)

____________________

Ghidul solicitantului PI 3.1.B consolidat -  publicat 27 iulie 2017

Sinteza principalelor modificări
Ordin nr. 3114/ 26.05.2017
Exemplu orientativ pentru determinarea indicatorilor

Modelul de aviz privind oportunitatea investiției, necesar pentru proiectele de creștere a eficienței energetice în unitățile de învățământ, finanțate prin Programul Operațional Regional

Modelul de Aviz privind oportunitatea investiției, transmis de Ministerul Sănătății, necesar în cadrul apelurilor de proiecte pentru proiectele aferente spitalelor/unităților sanitare

Ordinul MDRAPFE 2724/14.04.2017

Sinteza principalelor modificari - 27 martie 2017
Ordin 2553/27.03.2017

 

În data de 27 decembrie Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat, Ghidul Specific pentru Apelurile de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea B - Clădiri Publice.

În cadrul acestui apel, proiectele vor fi depuse exclusiv prin sistemul electronic MySMIS, în perioada 28.02.2017 ora 10:00 – 4.10.2017 ora 10:00

Ghid Specific PI 3.1. B Cladiri Publice 27.12.2016

Ordin 3288/27.12.2016

Centralizatorul răspunsurilor la întrebările, observațiile și propunerile aferente consultării publice privind Ghidul specific pentru Prioritatea de investiție 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice

__________________________________

Ghidul solicitantului PI 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

În data de 27.09.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI”.

 Principalele modificări sunt ilustrate în documentul denumit Sinteza principalelor modificărilor la Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI şi POR/2017/3/3.2/1/ITI – Septembrie 2017, publicat pe site

Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI (versiunea consolidată) – publicat în data de 27.09.2017 - CORRIGENDUM

Ordinul nr. 6084/27.09.2017

Sinteza modificărilor

Centralizator al răspunsurilor la întrebările, propunerile și observațiile primite asupra ghidului specific pentru obiectivul specific 3.2 - varianta supusă consultării publice

Ordin 3715/20.07.2017

 

Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea C – Iluminat Public – publicat 08.01.2018

Perioada in care pot fi depuse cereri de finanțare: 18.02.2018, ora 10:00:00 – 18.08.2018, ora 10:00:00.

Ordin nr. 27/08.01.2018