Axa prioritară 3


Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Potenţiali beneficiari: Autorități publice centrale și locale

Activ BI - PI 3.1 Operatiunea A Relansat 27.07.2017, Perioada de depunere: 28.08.2017, ora 10:00:00 – 28.02.2018, ora 10:00:00 - detalii mai jos.
Activ BI - PI 3.1 Operatiunea B Relansat 29.12.2017, Perioada de depunere: 29.01.2018, ora 10:00 - 29.07.2018, ora 10:00 29.08.2018, ora 10:00 - detalii mai jos
Activ B.I. - PI 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă - Perioada de depunere: 20 septembrie 2017, ora 12.00 - 21 iunie 2018, ora 12.00 (prelungit fostul termen 21 mai 2018) - detalii mai jos
Activ B.I. - PI 3.1 Operatiunea C – Iluminat public - 18.02.2018, ora 10:00 – 18.10.2018, ora 10:00

Relansare apel 3.1 A Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale - 27 iulie 2017

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI și POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale 

Perioada in care pot fi depuse cereri de finanțare: 28.08.2017, ora 10:00:00 – 28.02.2018, ora 10:00:00.

Ordin nr. 3801/27.07.2017

Ghidul solicitantului PI 3.1.A - apel inchis - publicat 27 martie 2017

Revizuirea din martie 2017 a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește modelul standard orientativ al contractului de finanțare şi Modelul A ”Opisul cererii de finantare” Ordinul nr. 2500/21.03.2017

- reabilitare termică a clădirilor rezidenţiale (versiunea consolidata 13.10.2016)

Ordinul MDRAP nr. 2739/13.10.2016

Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 3.1. 

 

Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 3.1 (iunie 2016)

Ordinul 919/2016 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiție 3.1. Operațiunea A. Clădiri rezidențiale (iunie 2016)

Concordanţa cu documentele strategice relevante - comunicare MDRAP_26.07.2016

__________________________________

Ghidul solicitantului PI 3.1.B - reabilitare termică a clădirilor publice - publicat 29 decembrie 2017  (relansare licitatie)

____________________

* În data de 26.07.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare și completare a Ordinului ministrului delegat pentru fondurile europene cu nr. 7321/29.12.2017 pentru aprobarea Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/2/BI, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Modificările constau în prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu o lună de zile (data de închidere a depunerii de proiecte fiind 29.08.2018, ora 10.00) și includerea unor prevederi referitoare la posibilitatea transmiterii cererii de finanțare/ documentelor anexate la cererea de finanțare de către persoana împuternicită de reprezentantul legal, în condițiile prevăzute de Ghidul specific.

Forma consolidată a Ghidului Specific și Sinteza modificarilor -- publicate în 26.07.2018

Ordinul nr. 5376/ 26.07.2018 

---------------------------

Ghidul solicitantului PI 3.1.B consolidat -  publicat 27 iulie 2017

Sinteza principalelor modificări
Ordin nr. 3114/ 26.05.2017
Exemplu orientativ pentru determinarea indicatorilor

Modelul de aviz privind oportunitatea investiției, necesar pentru proiectele de creștere a eficienței energetice în unitățile de învățământ, finanțate prin Programul Operațional Regional

Modelul de Aviz privind oportunitatea investiției, transmis de Ministerul Sănătății, necesar în cadrul apelurilor de proiecte pentru proiectele aferente spitalelor/unităților sanitare

Ordinul MDRAPFE 2724/14.04.2017

Sinteza principalelor modificari - 27 martie 2017
Ordin 2553/27.03.2017

 

În data de 27 decembrie Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat, Ghidul Specific pentru Apelurile de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea B - Clădiri Publice.

În cadrul acestui apel, proiectele vor fi depuse exclusiv prin sistemul electronic MySMIS, în perioada 28.02.2017 ora 10:00 – 4.10.2017 ora 10:00

Ghid Specific PI 3.1. B Cladiri Publice 27.12.2016

Ordin 3288/27.12.2016

Centralizatorul răspunsurilor la întrebările, observațiile și propunerile aferente consultării publice privind Ghidul specific pentru Prioritatea de investiție 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice

__________________________________

Ghidul solicitantului PI 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

* În data 18.05.2018, MDRAP a emis ordinul nr. 4862 pentru modificarea „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI”, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3715/2017.

Principalele modificări sunt ilustrate în documentul denumit Sinteza modificărilor.

  • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 21 iunie 2018, ora 12.00.

Ordinul nr. 4862/18.05.2018

Sinteza modificărilor

Corrigendum nr. 4 la Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI - publicat în 18 mai 2018

 

* În data de 27.09.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI”.

 Principalele modificări sunt ilustrate în documentul denumit Sinteza principalelor modificări la Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI şi POR/2017/3/3.2/1/ITI – Septembrie 2017, publicat pe site

Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI (versiunea consolidată) – publicat în data de 27.09.2017 - CORRIGENDUM

Ordinul nr. 6084/27.09.2017

Sinteza modificărilor

Centralizator al răspunsurilor la întrebările, propunerile și observațiile primite asupra ghidului specific pentru obiectivul specific 3.2 - varianta supusă consultării publice

Ordin 3715/20.07.2017

 

Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea C – Iluminat Public – publicat 20.07.2018

Perioada in care pot fi depuse cereri de finanțare: 18.02.2018, ora 10:00:00 – 18.10.2018, ora 10:00:00.

Ordin nr. 27/08.01.2018

Ordinul MDRAP 4496 /11.04.2018
Sinteza modificărilor
Ghid 3.1C – Iluminat Public – Corrigendum nr. 1

Ordin nr. 5343/20.07.2018
Sinteza modificarilor

Ghid 3.1C – Iluminat Public – Corrigendum nr. 2

Ordinul MDRAP 5456 /13.08.2018
Sinteza modificărilor
Ghid 3.1C – Iluminat Public – Corrigendum nr. 3