12.09.2022 - OMDLPA 2375/2022 privind completarea ghidurilor solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferente apelurilor de proiecte organizate în cadrul Programului Operational Regional 2014- 2020


Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a emis Ordinul nr. 2375 / 9.09.2022 privind completarea ghidurilor solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferente apelurilor de proiecte organizate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020

Documentul este disponibil alăturat.