2 iulie 2018 - Corrigendum la Ghidul solicitantului 5.1 - proiecte nefinalizate


În data de 2.07.2018, MDRAP a emis ordinul nr. 5211 pentru modificarea "Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent Axei 5, Prioritatea de Investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural si cultural pentru proiecte nefinalizate - Apel de proiecte POR/2018/5/5.1/BI/proiecte nefinalizate


Corrigendum 5.1 proiecte nefinalizate (iulie 2018)

Ordinul nr.5211/2.07.2018

Sinteza modificărilor