30 aprilie 2020 - Intalnire de lucru - proiectul "Measuring what Matters to EU Citizens: Social Progress in the European regions"


În data de 30 aprilie 2020, a fost organizată o nouă întâlnire de lucru, în mediul virtual, în cadrul proiectului "Measuring what Matters to EU Citizens: Social Progress in the European regions", având ca temă de dezbatere "Penuria de transport" (Transport Poverty).

Penuria de transport reprezintă lipsa accesului la o serie de oportunităţi de angajare și servicii de bază ale cetăţenilor în viaţa de zi cu zi, menţinerea legăturilor sociale și îndeplinirea obligațiilor sociale. Mobilitatea este cheia pentru o participare deplină în societate și pentru o viață plină de sens.

Regiunea Bucureşti-Ilfov reprezintă unul dintre cele zece studii de caz ale proiectului, iar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov este punct de contact. Un reprezentant al ADRBI a realizat şi susţinut o prezentare privind o serie de aspecte ale organizării şi implicaţiilor transportului în Regiunea Bucureşti-Ilfov şi cum influenţează progresul social.

Proiectul, lansat de Comisia Europeană, încurajează regiunile să testeze empiric modul în care indicele de progres social al UE (SPI) ar putea fi utilizat pentru a îmbunătăți elaborarea politicilor, în special pentru politicile susținute de politica de coeziune. Scopul este ca acest proiect să servească drept ghid pentru regiunile europene în utilizarea EU-SPI, dar și să adune recomandări privind îmbunătățirea următoarelor ediții ale indexului.

Detalii la https://eu-spi.eu/


Galerie foto