45 de contracte de finantare semnate pe REGIO in anul 2020


În anul 2020, ADR București-Ilfov a semnat 45 de contracte de finanțare cu beneficiari de finanțare REGIO. Printre acești beneficiari se numără autorități publice locale care au depus proiecte pentru iluminat public, transport ecologic sau infrastructură preșcolară și școlară, precum și o serie de instituții publice, în special instituții de învățământ superior.

Valoarea totală a proiectelor contractate este de 744.520.954,01 lei, din care 613.249.802,07 lei fonduri nerambursabile acordate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional.

***

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Operațiunea B - Clădiri Publice - 2 contracte: Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” (C1 și C2) și Inspectoratul General pentru Imigrări (CRPCSA București).

Operațiunea C – Iluminat Public - 3 contracte: Pantelimon, Chitila și Buftea.

Prioritatea de investiții 3.2 - Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor.

6 contracte: Achiziția de autobuze electrice în vederea reducerii emisiilor de carbon în Voluntari (2), Chitila (3) și Chitila – Mogoșoaia.

         

Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.
a. Învățământ ante-preșcolar și preșcolar - 13 contracte pentru infrastructură preșcolară în Sectorul 3 - București (3), DGAPI / Sectorul 2 - București (3), Sectorul 4 - București, DGASPC Sectorul 6 - București, Cernica (2), Corbeanca, Chiajna, Măgurele.

b. Învățământ școlar - 7 contracte pentru infrastructură școlară în Sectorul 3 - București (2), Sectorul 6 - București, Popești-Leordeni, Corbeanca, Chiajna, Voluntari.

Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii - 9 contracte pentru infrastructură liceală și colegii tehnice: Sectorul 3 - București (3), Sectorul 6 - București (3), Brănești (2), Dragomirești Vale.

Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive - 5 contracte pentru infrastructură universitară: Universitatea Tehnică de Construcții București, Academia de Poliție „Al. I. Cuza”/SECSAMP, Universitatea București, ASE București și Universitatea Politehnică București.

 

Mai multe detalii si lista completa a proiectelor semnate pe POR 2014-2020 gasiti aici: http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/.

Puteti localiza proiectele in regiune, cu ajutorul hartii proiectelor POR 2014-2020: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/