A fost publicată versiunea finala a Ghidului Solicitantului POR pentru invatamantul tertiar


Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020: a fost aprobata, prin ordin de ministru al fondurilor europeneversiunea finala a Ghidului Solicitantului pentru Obiectivul 10.3 - Cresterea relevantei invatamantului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive.

Este vorba despre apelul de proiecte POR 2017/10/10.1/10.3/1, pentru Axa prioritară 10-Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea 10.1-Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, Obiectivul Specific 10.3-Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.

Cererile de finanțare se depun electronic, prin aplicația MY SMIS.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 24 Noiembrie 2017, ora 12:00.

Perioada de depunere a proiectelor: 24 Noiembrie 2017, ora 12:00 – 24 Aprilie 2018, ora 12:00