Colegiul Tehnic "Mihai Bravu" din București va fi modernizat cu fonduri europene


În data de 9 decembrie 2020, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C2 - Colegiul tehnic "Mihai Bravu" - sediu Ion Țuculescu. Proiectul are ca obiective creșterea numărului de elevi cu pregătire profesională de calitate, relevantă pentru nevoile pieței muncii, precum și modernizarea și reabilitarea clădirii din strada Ion Țuculescu - Corp C2. Se estimează că 500 de elevi și 136 de membri ai personalului didactic și nedidactic vor fi beneficiari direcți ai acestor îmbunătățiri.

Bugetul proiectului este de 4.764.340,20 lei, din care 4.669.053,40 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management POR.

Mai multe detalii: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/lucrari-capitale-de-cresterea-eficientei-energetice-si-modernizare-corp-c2-colegiul-tehnic-mihai-bravu-sediu-ion-tuculescu/

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectivul Specific 10.2 "Creșterea gradului de participare la învățământul profesional şi tehnic şi învățare pe tot parcursul vieții".

Mai multe informaţii si lista completa a proiectelor semnate pe POR 2014-2020 găsiți aici: http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/.

Puteți localiza proiectele in regiune, cu ajutorul hărții proiectelor POR 2014-2020: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/