Informare privind situatia proiectelor depuse pe POR 2014-2020, Prioritatea de Investitii 3.1 A


In atentia Asociatiilor de Proprietari ! Informare privind Situatia proiectelor depuse pe POR 2014-2020, Prioritatea de Investitii 3.1 A "Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte"

Apelurile de proiecte pe aceasta Prioritate de Investitii au fost apeluri  necompetitive, respectiv proiectele (care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate si obțin punctajul minim necesar) sunt finanțate in ordinea depunerii.

O altă regulă aplicabilă este aceea că proiectele care au trecut de toate etapele de evaluare (evaluarea conformității, eligibilității si in final evaluarea tehnică si financiară, finalizată cu o grila de evaluare cu un punctaj de maxim 100 puncte si minim 60 puncte) sunt contractate in limita alocării financiare pentru fiecare regiune.

Alocările regionale se regăsesc la acest link, decizia Comitetului de Monitorizare POR din iunie 2018: http://www.inforegio.ro/images/Decizii/Anexa_la_Decizia_96_-_Alocari_regionale_POR_2014-2020_Iunie2018.pdf.

Alocarea pentru regiunea București Ilfov este de 99,359,563 euro (Fond European Dezvoltare Regionala + Buget de stat).

In temeiul prevederilor art. 12 alin 1) a) din OUG 40/2015 , AM POR poate sa angajeze sume si să semneze contracte de finanțare cu depășirea alocării din program, dar in limita a 100% din alocare.

ADRBI a solicitat şi primit aprobarea să transmită spre contractare şi proiectele care se încadrează in aceasta a doua limită, respectiv dublul alocării regionale.

Cu toate acestea, datorita numărului mare de solicitări, o serie de proiecte nu s-au  incadrat in dublul alocării regionale, fiind in prezent trecute pe LISTA DE REZERVA .

Datele referitoare la stadiul proiectelor depuse la ADRBI se regasesc la adresa:

http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/

(NOTA: Alocarile /apel mentionate in tabelul Stadiul POR sunt calculate diferit decat alocarea regionala la care ne raportam cand facem calculele pentru contractare; pentru fiecare apel, atunci cand se lanseaza, se indica suma ramasa necontractata la data lansarii apelului, dar in calculele de contractare NU se insumeaza cele doua apeluri ci se utilizeza ca referinta alocarea regionala aprobata)

Proiectele aflate pe LISTA DE REZERVA, pot fi transmise spre contractare la AM POR (MDRAP) DOAR dacă ministerul găsește resurse suplimentare de finanțare sau dacă se înregistrează economii in implementarea programului.

Intr-o astfel de situaţie vom notifica de îndată primăriile solicitante de finanţare şi vom publica informaţia pe site-ul 2014-2020.adrbi.ro