Lansarea apelului de proiecte pentru Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B - Clădiri Publice


În data de 27 decembrie Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat, Ghidul Specific pentru Apelurile de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea B - Clădiri Publice.

În cadrul acestui apel, proiectele vor fi depuse exclusiv prin sistemul electronic MySMIS, în perioada 28.02.2017 ora 10:00 – 28.08.2017 ora 10:00

Ghid Specific PI 3.1. B Cladiri Publice 27.12.2016

Ordin 3288/27.12.2016

Mai multe detalii despre Prioritatea de investiții 3.1 gasiti aici