Lansarea apelurilor de proiecte pentru imbunatatirea infrastructurii educationale


În data de 04.12.2017, prin ordin ale ministrului delegat pentru fonduri europene, au fost aprobate versiunile finale ale Ghidurilor Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul a trei apeluri de proiecte pe Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectivele Specifice 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului si 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii.

Perioada de depunere a proiectelor : 04.01.2018, ora 12.00 – 04.05.2018, ora 12.00

Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR 2017/10/10.1/10.1a/1, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemuluiApel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar - Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar
Ordin nr. 7002/04.12.2017

Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR 2017/10/10.1/10.1b/1, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învăţământului obligatoriu
Ordin nr. 7004/04.12.2017

Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR 2017/10/10.1/10.1b/1, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii
Ordin nr. 7003/04.12.2017

Va reamintim ca luna trecuta a fost lansat si apelul de proiecte dedicat Obiectivului specific 10.3 - Creșterea relevanței  învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.  Detalii